Priser

Konsultation (læge eller personale)          300 kr.

Samtaleterapi                                            400 kr.

Blæretømning via kateter                         150 kr

Sårbehandling                                          100 kr

Lungefunktionsundersøgelse                   100 kr

Hjertediagram, EKG                                  100 kr.

Blodprøve                                                   50 kr.

INR:                                                             75 kr.

CRP                                                             75 kr.

Blodsukker                                                  75 kr

Halspodning, Strep A                                  75 kr

Hjemmeblodtryk incl lån af apparat           50 kr

Blodprøve                                                   50 kr.

Blodprocent (hæmaglobin)                        50 kr

Celleprøve livmoderhals                             50 kr 

Urinundersøgelse, stix                                25 kr

Urinmikroskopi                                           25 kr

Urindyrkning                                               25 kr

Lægebesøg i hjemmet                                Efter aftale.